Jdi na obsah Jdi na menu
 


sv. Cyril a Metoděj

17. 8. 2007

V tomto článku bude řeč o vzorech soluňáků sv. Cyrilu a Metoději
Oba pocházeli ze Soluně a dřív než přišli na Velkou Moravu působili jako misionáři na Krymu. Odtamtud přinesli ostatky sv. papeže- mučedníka sv. Klementa I. nejprv do Konstatinopole, potom na Velkou Moravu a konečně do Říma. Oba dva byli velice vzdělaní a aby mohli sloužit bohoslužby v řeči lidu přeložili bohoslužebné knihy a Písmo Svaté do slovanského jazyka.
Cyril se narodil kolem roku 827 jako nejmladší ze sedmi dětí. Jeho křestní jméno bylo Konstantin, stejně tak jako sv. Metoděj (křestním jménem Michal) byl synem vysokého úředníka v Soluňi. Cyril odmítl skvělý sňatek a přijal jáhenské svěcení. Vyučoval pozděj filozofii. Na žádost kníže Rostislava přišel se svým bratrem Metodem hlásat Boží slovo na Velkou Moravu. sv.Cyril vytvořil slovanské písmo, jehož abeceda měla 38 písmen odvozených z písmen řeckých = HLAHOLICI.
Velice pozvedli národ nejen po stránce náboženské, ale také kulturní. Jejich dílo se ujalo a jejich dědictví je do dnešních dnů živé. Sv. Cyril po návratu do Říma vstoupil do kláštera a přijal jméno Cyril. Zemřel 14.2. 869 a byl pohřben v bazilice sv. Klementa. Sv Metoděj byl jmenován papežem Hadriánem II. za arcibiskupa pro Velkou Moravu a Panonii. Po smrti svého bratra se vrátil na Velkou Moravu . Tam však byl dva a půl roku vězněn, protože ho germánští misionáři neprávem obvinili z kacířství. Až na energický zásah papeže Jana VIII roku 873 propuštěn.Velký misonář a věrozvst zemřel roku 885 zřejmě byl pohřben na místě svého úmrtí- na Velehradě. Oba po sobě nechali žáky, aby se jejich dílo mělo pokračovatele. Mezi nejznámější patří sv. Gorazd, Angelár, Naum, Kliment a Sáva.
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje se slaví 5. července. Oba jsou hlavními patrony Moravy a od roku 1980 i spolupatrony celé Evropy

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář